Bygning: KAMPEN

Strandvejen 104, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-473001-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1902
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
350
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-473001-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Strandvejen 104 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
473001
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
350
Totalt bygningsareal:
350
Opførelsesår:
1902
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
236, MARSB.,ÅRHUS JD.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Villa Kampen
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Strandvejen 104
Objekt:
Villa
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
KAMPEN
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
4-087-18-24

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
To Buede Karnapper
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Indkøresel med Kæmpemuresten
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
6
Tilstandsvurdering:
Byggning Trænger til alm. Redligeholdse
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Balkon, altan; Karnap; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal; Andet
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Andet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap