Bygning: Universitetsbyen 72

Universitetsbyen 72, bygning 24, Århus
BBR-nummer:
751-5624112-24
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1934
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
2159
Anvendelse:
Hospital og sygehus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-5624112-24
Kommune:
Århus
Adresse:
Peter Sabroes Gade 47 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Universitetsbyen 72 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Universitetsbyen 76 , 8000 Aarhus C
Adresse:
Universitetsbyen 78 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
24
Ejendomsnummer:
5624112
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
2159
Totalt bygningsareal:
2159
Opførelsesår:
1934
Ombygningsår:
2002
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
1529A, Århus Bygrunde
Zone:
Ingen

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Velproportioneret murstensvolumen, der med sin markante skarpe form står som en afslutningsmarkør på matriklen. Den markante form understreges af de indmurede kobbertagrender.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Bygningen er en del af den planlagte bebyggelse i konkurrencen.
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Bygningen følger bebyggelsesstrukturen og danner en flot afslutning af matriklen mod nord.
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Oprindelige vinduer trænger til istandsættelse. Murværk og tag trænger ligeledes.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Bygningens bærende bevaringsværdier knytter sig til det velproportioneret skarpskårne murstensvolumen, den markante form, tagfoden og de oprindelige vinduers udformning, materialer, placering og detaljering.
Registreringsdato:
19-11-2018

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap