Bygning: Studsgade 31

Studsgade 31, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-812906-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1842
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
342
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-812906-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Studsgade 31 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
812906
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
171
Totalt bygningsareal:
342
Opførelsesår:
1842
Ombygningsår:
2016
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
980, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Studsgade 031
Objekt:
Forhus med sidehus
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Fin profileret trægesims
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-078-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Simpelt to etages bygning
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Miljømæssig vurdering:
Virker forsømt
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Uheldig baldakiner og vinduer i underetagen
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
01-02-2012

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Flammeret port; Flammeret dør; Ny dør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap