Bygning: TO CF 1873

Edwin Rahrs Vej 6B, bygning 14, Århus
BBR-nummer:
751-79648-14
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
591
Anvendelse:
Anden bygning til fritidsformål

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-79648-14
Kommune:
Århus
Adresse:
Edwin Rahrs Vej 6 B, 8220 Brabrand
Bygningsnummer:
14
Ejendomsnummer:
79648
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
591
Totalt bygningsareal:
591
Opførelsesår:
1880
Ombygningsår:
2003
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af andre
Matrikel og ejerlav:
14HB, BRABRAND,BRABR.
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

BBR-ændringer

Tagdækningsændring:
Skifer, asbestcement

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
TO CF 1873
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
3-002-32,33

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Nye gavle og bagfacade, nyere murværk
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Kulturhistorie relateret til stuehuset på anden side
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Dog belastet af vejen
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Delvis bevaret facade mod vej
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør; Ny port
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims; Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Nye vinduer; Fladbuet; Fladrundbuet (kurvehanksbuet)
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Etagebyggeri (stok-karakter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap