Bygning: 1763

Skolegyde 1, bygning 5, Århus
BBR-nummer:
751-424337-5
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1766
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1022
Anvendelse:
Bygning til undervisning / forskning

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-424337-5
Kommune:
Århus
Adresse:
Skolegyde 1 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
5
Ejendomsnummer:
424337
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
511
Totalt bygningsareal:
1022
Opførelsesår:
1766
Ombygningsår:
1904
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
859A, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Århus Katedralskole
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Mejlgade 002
Objekt:
Skolebygning og mellembygning
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
1763
Notat:
Fornem facaderytme. Klassicistiske fladbuede vinduer i sidefag, skæmmende tagvi nduer og nyere fløj.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Skole

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-023-06,07

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
16-fags bygning med forhøjet lisenmarkeret midterfag
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Stilhistorisk fortællende
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Barokke småsprossede vinduer i midterfag
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Vinduer tiltrængt maling
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget betydelig bygning, der er fredet.
Registreringsdato:
06-02-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Barok; Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Inskriptioner; Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Fladbuet; Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Artefakter - Springvand, fontæne

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap