Bygning: Kystvejen 43

Kystvejen 43, bygning 1, Århus
BBR-nummer:
751-262493-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdig
Opførelsesår:
1877
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
734
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
751-262493-1
Kommune:
Århus
Adresse:
Kystvejen 43 , 8000 Aarhus C
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
262493
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
270
Totalt bygningsareal:
734
Opførelsesår:
1877
Ombygningsår:
1962
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
906B, ÅRHUS BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Tagdækningsændring:
Tagpap (med taghældning)

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Kommunal bevaringsundersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
2-016-22

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Sammenbygget med nr. 41.
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Skæmmende overdækket tagaltan og port.
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
27-01-2012

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Fordakning; Markeret, sokkelpræget underfacade (bossage-, refend-, kvader- og diamantkvaderpuds)
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Forstadskvarter (blandet kvarter)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap