Bygning: Vestergade 22

Vestergade 22, bygning 1, Ærø
BBR-nummer:
492-2660-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1790
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
144
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
492-2660-1
Kommune:
Ærø
Adresse:
Vestergade 22 , 5970 Ærøskøbing
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
2660
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
144
Totalt bygningsareal:
144
Opførelsesår:
1790
Ombygningsår:
1963
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
13A, ÆRØSKØBING BYG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Vestergade 22 Arkitektur 1, Originalitet 2, Miljø 1, Tilstand 2, Bevaring 1 Bygningstype: Borgerhus - tidligere gård (landbrug) Opført: 1796 Fremtræden: Et meget smukt byhus med karakteristisk karnap-kvist over 3 fag. Flot nyt tag uden dominerende vinduer. Smuk 2-fløjet hoveddør. Skorsten mangler. Ved ønske om ændringer: Bygningen er fredet.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
29-09-2014

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Vestergade 022
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap