Bygning: Graasten Slot 3

Graasten Slot 3, bygning 1, Sønderborg
BBR-nummer:
540-7395-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1709
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
378
Anvendelse:
Kirke eller anden enhed til trosudøvelse for statsanerkendte trossamfund

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-7395-1
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Graasten Slot 3 , 6300 Gråsten
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
7395
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
378
Totalt bygningsareal:
378
Opførelsesår:
1709
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
57, GRÅSTEN GODS
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
SLOTSKIRKE
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Slot

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
016-10/11

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
12-06-1991

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Barok
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Andet
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Natur - Park, skov
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Gråsten Slotskirke og Kapel
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Gråsten Slot 003
Objekt:
Sidefløj (nordfløj)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap