Bygning: Skovvej 26A

Skovvej 26A, bygning 2, Sønderborg
BBR-nummer:
540-14227-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1865
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
102
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-14227-2
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Skovvej 26 A, 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
14227
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
102
Totalt bygningsareal:
102
Opførelsesår:
1865
Ombygningsår:
1950
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
483, HAVNBJERG
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
42-18

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Danner væg til gårdrummet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Velbevaret udtryk
Tilstandsværdi:
5
Tilstandsvurdering:
Tomt, trænger til vedligeholdelse
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Del af gårdanlæg

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten; Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap