Bygning: Augustenhofvej 26

Augustenhofvej 26, bygning 2, Sønderborg
BBR-nummer:
540-9462-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1932
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
511
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-9462-2
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Augustenhofvej 26 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
9462
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
511
Totalt bygningsareal:
511
Opførelsesår:
1932
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
39, PØL
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
27-30

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
I sammenhæng
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Mark, eng
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap