Bygning: Dalvej 1

Dalvej 1, bygning 2, Sønderborg
BBR-nummer:
540-9721-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1775
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
104
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-9721-2
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Dalvej 1 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
9721
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
104
Totalt bygningsareal:
104
Opførelsesår:
1775
Ombygningsår:
1976
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Stråtag
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
40, STEVNING
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Ydervægsændring:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
52-7,8,9

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Bindingsværk i gavl, ellers nyt, gammelt sted
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap