Bygning: Nordborgvej 63

Nordborgvej 63, bygning 3, Sønderborg
BBR-nummer:
540-14281-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-14281-3
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Nordborgvej 63 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
14281
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
210
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1948
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
486, HAVNBJERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Opførelsesår:
1867

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
44-5

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Del af gårdanlæg

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton); Markeret, puds eller maling
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Inskriptioner
Vindue:
Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap