Bygning: Storegade 29

Storegade 29, bygning 1, Sønderborg
BBR-nummer:
540-12258-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 6
Opførelsesår:
1911
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
123
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-12258-1
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Storegade 29 , 6430 Nordborg
Adresse:
Storegade 29 A, 6430 Nordborg
Adresse:
Storegade 29 B, 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
12258
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
123
Totalt bygningsareal:
123
Opførelsesår:
1911
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
87, NORDBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Anvendelsesændring:
Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne)
Tagdækningsændring:
Tegl

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Handel / privat service

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
5-8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
7
Kulturhistorisk værdi:
6
Miljømæssig værdi:
6
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Nyligt istandsat
Bevaringsmæssig værdi:
6
Bevaringsmæssig vurdering:
140690

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap