Bygning: Møllegade 99

Møllegade 99, bygning 2, Sønderborg
BBR-nummer:
540-14145-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1925
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
329
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-14145-2
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Møllegade 99 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
14145
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
329
Totalt bygningsareal:
329
Opførelsesår:
1925
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
8HOLM
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
180-28,29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revleport
Oprindelig funktion:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Frise, bånd; Inskriptioner
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Allé
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Omgivelse:
Bygningsværker - Belægning, fortov
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap