Bygning: Nordborgvej 63

Nordborgvej 63, bygning 6, Sønderborg
BBR-nummer:
540-14281-6
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1850
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-14281-6
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Nordborgvej 63 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
6
Ejendomsnummer:
14281
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
70
Opførelsesår:
1850
Ombygningsår:
1947
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
486, HAVNBJERG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

BBR-ændringer

Anvendelsesændring:
Udhus

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
44-7

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Originalitetsvurdering:
Blysprosser i vinduerne
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Meget originalt udhus

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør; Revledør
Oprindelig funktion:
Udhus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet; Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Dam, sø, kær
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap