Bygning: Bækgade 27

Bækgade 27, bygning 1, Sønderborg
BBR-nummer:
540-9706-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 1
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
88
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-9706-1
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Bækgade 27 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9706
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
88
Totalt bygningsareal:
88
Opførelsesår:
1897
Ombygningsår:
1978
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
111, NORDBORG
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
7-20

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Uheldig dør, ellers god rytme, uheldigt tag
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Tidligere arbejderbolig for slottet
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Nye vinduer, ny dør, nyt tag
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
80690

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Teglsten; Markeret, puds eller maling
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap