Bygning: Færgevej 58

Færgevej 58, bygning 12, Sønderborg
BBR-nummer:
540-10124-12
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
246
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-10124-12
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Færgevej 58 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
12
Ejendomsnummer:
10124
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
246
Totalt bygningsareal:
246
Opførelsesår:
1912
Ombygningsår:
1990
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
169, MELS
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
23-10

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Under restaurering, plastikvinduer og døre
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Del af større gårdanlæg fra 1912
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Fint gårdsrum med have og store træer
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Nye plastikvinduer
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Andet
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Teglsten
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Have
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap