Bygning: Bundsøvej 4

Bundsøvej 4, bygning 1, Sønderborg
BBR-nummer:
540-9666-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
70
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
540-9666-1
Kommune:
Sønderborg
Adresse:
Bundsøvej 4 , 6430 Nordborg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9666
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
70
Totalt bygningsareal:
70
Opførelsesår:
1907
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
113, BROBALLE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
31-34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
6
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
29-06-1990

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Anden bygning til helårsbeboelse

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Landsby - Indenfor ældre landsby
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap