Bygning: Danmarksgade 38

Danmarksgade 38, bygning 2, Esbjerg
BBR-nummer:
561-142009-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1897
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
439
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
561-142009-2
Kommune:
Esbjerg
Adresse:
Danmarksgade 38 , 6700 Esbjerg
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
142009
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
254
Totalt bygningsareal:
439
Opførelsesår:
1897
Ombygningsår:
2013
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
760, ESBJERG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Smuk og tidstypisk arkitektur
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Arresthus
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Supplerer domhuset.
Originalitetsværdi:
1
Originalitetsvurdering:
Fremstår originalt, med undtagelse af facaden mod gårdrummet, hvor der smukt er indpasset enkelte nyere vinduer.
Tilstandsværdi:
1
Tilstandsvurdering:
Fremstår i overordentlig god stand.
Bevaringsmæssig værdi:
2
Bevaringsmæssig vurdering:
Vigtig kulturhistorisk bygning i Torvegade.
Registreringsdato:
09-08-2017

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
DEL AF DOMHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
B1/2

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
bagsiden af domhuset
Kulturhistorisk værdi:
2
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
08-08-1989

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Danmarksgade 038
Objekt:
Arresthus (tidl.)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap