Bygning: Torvet 20

Torvet 20, bygning 1, Esbjerg
BBR-nummer:
561-142017-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1908
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1162
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
561-142017-1
Kommune:
Esbjerg
Adresse:
Torvet 20 , 6700 Esbjerg
Adresse:
Skolegade 34 , 6700 Esbjerg
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
142017
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
659
Totalt bygningsareal:
1162
Opførelsesår:
1908
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
720, ESBJERG BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Flot, markant og Arkitektonisk velgennemført bygning. Bygningen er fredet. Gårdsiden er om- og tilbygget på meget uheldig måde.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Byens postbygning. Bygningen er fredet.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
En helt væsentlig del af bygningerne omkring Torvet, og denne her markerer hjørnet mod Skolegade.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Mod torvet fremstår bygningen næsten original. Gårdsiden er helt ombygget.
Tilstandsværdi:
2
Tilstandsvurdering:
Teknisk i fin stand mod Torvet og Skolegade.
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Bygningen er fredet.
Registreringsdato:
11-07-2017

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Torvet 020
Objekt:
Posthusbygning
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
POSTHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C6/12

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
MARKANT HUS/STYRKER TORVET
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
MARKERER TORVET/VÆSENLIG FOR BYEN
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
14-08-1989

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fisker-/færgeleje - Indenfor ældre byområde
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap