Bygning: Bakkekammen 23

Bakkekammen 23, bygning 2, Holbæk
BBR-nummer:
316-478-2
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Garage til 1 eller 2 biler

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-478-2
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Bakkekammen 23 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
478
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
34
Opførelsesår:
1914
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
18C, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
Udhusfløj med integeret garage med tilbygget drivhus mod syd
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
En del af det samlede bygningskompleks, som er med til at udgøre en helhed.
Registreringsdato:
25-08-2017

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Veranda, udestue
Dør/Port:
Fyldingsdør; Fyldingsport
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Bakkekammen 023
Objekt:
Udhusfløj med drivhus (syd)
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap