Bygning: Kasernevej 43

Kasernevej 43, bygning 3, Holbæk
BBR-nummer:
316-14374-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1939
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
674
Anvendelse:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-14374-3
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Kasernevej 43 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
14374
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
674
Totalt bygningsareal:
674
Opførelsesår:
1939
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tagpap (med taghældning)
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
443A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Notat:
48: Kaserneområde
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaserne

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
3

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Flammeret dør; Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist; Tagkvist
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur
Omgivelse:
Anlæg
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap