Bygning: Birkevænget 5A

Birkevænget 5A, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-13924-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
206
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-13924-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Birkevænget 5 A, 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
13924
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
103
Totalt bygningsareal:
206
Opførelsesår:
1900
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1CU, TÅSTRUP
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Private andelsboligforeninger

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
c9:9

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Beboelsestårn, trappetårn
Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Andet; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Have
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap