Bygning: Kasernevej 43

Kasernevej 43, bygning 4, Holbæk
BBR-nummer:
316-14374-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1913
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
162
Anvendelse:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-14374-4
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Kasernevej 43 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
14374
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
162
Totalt bygningsareal:
162
Opførelsesår:
1913
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
443A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kaserne

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
4

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel mv.
Gavlkonstruktion:
Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Træbeklædt

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Andet
Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Anlæg
Omgivelse:
Bygningsværker - Mur
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap