Bygning: Valdemar Sejrsvej 9

Valdemar Sejrsvej 9, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-12490-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1947
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
1539
Anvendelse:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-12490-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Valdemar Sejrsvej 9 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
12490
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
1539
Totalt bygningsareal:
1539
Opførelsesår:
1947
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metalplader
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
113, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
G8:4-5

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Anden bygning til transport, handel mv.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Gesims:
Tagudhæng med synlige spær
Hovedplan:
Andet
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Industriområde
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap