Bygning: Isefjordsvej 11

Isefjordsvej 11, bygning 8, Holbæk
BBR-nummer:
316-8122-8
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1949
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
73
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-8122-8
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Isefjordsvej 11 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
8
Ejendomsnummer:
8122
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
73
Totalt bygningsareal:
73
Opførelsesår:
1949
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
19CÆ, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
g12:6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
10-11-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Funktionalisme
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
21-08-2017

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enkelthus uden facadeorientering
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
Isefjordsvej 11-16
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
Huse i Bedre byggeskik
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap