Bygning: Klosterstræde 16

Klosterstræde 16, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-4478-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1669
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
168
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-4478-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Klosterstræde 16 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
4478
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
168
Totalt bygningsareal:
168
Opførelsesår:
1669
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
139A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Klosterstræde 016
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
bygningsdel:skorsten
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a9:8

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Kulturhistorisk værdi:
1
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
30-06-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Revledør
Oprindelig funktion:
Række-, kæde- eller dobbelthus
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Andet
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Andet
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade; Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Omgivelse:
Natur - Træer
Omgivelse:
Natur - Have
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap