Bygning: Munkholmvej 65

Munkholmvej 65, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-5354-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1933
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
61
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-5354-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Munkholmvej 65 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
5354
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
60
Totalt bygningsareal:
61
Opførelsesår:
1933
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
19AN, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Arkitektonisk vurdering:
Villa i Bedre Byggeskik med muret gesims.
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Tegnet af lokal arkitekt E. Andreas Jensen
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Stærk sammenhæng med naboejendommen.
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Trappe i nyt udtryk med overdækning
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
13-07-2017

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
Tradition for Bedre Byggeskik i området

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
A21:26

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
14-07-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap