Bygning: Bakkekammen 23

Bakkekammen 23, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-478-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
190
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-478-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Bakkekammen 23 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
478
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
190
Totalt bygningsareal:
190
Opførelsesår:
1914
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
18C, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
1
Arkitektonisk vurdering:
Hovedhus med stærk symmetri. Dertil garage og udhus tilbygget i hver side, så det fremstår som en trelænget bygning. Hvidpudset med sortglaseret tegl og hvide småsprossede vinduer. Fyldningsdøre og -porte i to toner af grå.
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Tegnet til Anders Larsen af arkitekt Ivar Bentsen. Yderst stærkt eksempel på bedre byggeskik.
Miljømæssig værdi:
1
Miljømæssig vurdering:
Helt central placering i området med Anders Larsens sti centreret overfor
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
1
Registreringsdato:
24-08-2017

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids; Trappe; Veranda, udestue
Dør/Port:
Fyldingsport; Revledør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Fordakning
Vindue:
Retkantet; Andet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Beliggenhed:
Bakkekammen 023
Objekt:
Villa med garagefløj
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D9:37

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Anders Larsens hus, Arkitekt Ivar Bentsen
Miljømæssig værdi:
2
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
3
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
13-07-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap