Bygning: Tuse Skovvej 6

Tuse Skovvej 6, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-4048-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1880
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
186
Anvendelse:
Stuehus til landbrugsejendom

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-4048-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Tuse Skovvej 6 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
4048
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
186
Totalt bygningsareal:
186
Opførelsesår:
1880
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
14A, TUSE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Notat:
Bygningsdele: Rest af port (pille).
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
C19:31-35

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
5
Tilstandsværdi:
6
Bevaringsmæssig værdi:
5

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Andet
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Stuehus til landbrugsejendom
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Granit/kampesten
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Indre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 11)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap