Bygning: Holbæk Konserves fabrik

Blindestræde 2A, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-824-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1923
Ejerforhold:
Andre ejerforhold
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
950
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-824-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 A, 4300 Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 B, 4300 Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 C, 4300 Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 D, 4300 Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 E, 4300 Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 F, 4300 Holbæk
Adresse:
Blindestræde 2 G, 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
824
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
607
Totalt bygningsareal:
950
Opførelsesår:
1923
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
15A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Andre ejerforhold

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Holbæk Konserves fabrik
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Fabrik / industri m.v.

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
a2:13-14

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Nybarok byggestil med funktionalistisk præg. Hvidkalket muret bygning med rødt tegltag og rigt detaljeret i murværk. Symmetrisk over midteraksen. Lysblågrå industrivinduer i træ med smalle sprosser. Pult fabrikskviste på tag.
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Holbæk konservesfabrik er opført som et samlet bygningskompleks i 1918. Tegnet af arkitekt F. Vilhelm Olsen, der ligeledes har tegnet Elværket og Æglageret i Holbæk. En af få fabriksanlæg, bevaret af denne type i bymidte
Miljømæssig værdi:
3
Miljømæssig vurdering:
Central facadebebyggelse i Blindetræde. Bygningskroppen der består af gadebebyggelse og gårdbebyggelse danner rammer om et fint proportioneret gårdrum.
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Bygningen fremstår original uden større bygningsmæssige forandringer. enkelte døre og vinduer er udskiftet/blændet med letbeklædning.
Tilstandsværdi:
4
Tilstandsvurdering:
Murværk og tag fremstår i overordnet god stand. gårdfacader trænger ny overfladebehandling. træværk fremstår med delvist råd. vinduer bærer præg af manglende vedligehold.
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Vel proportioneret bygning, der fremstår original i sin helhed, med stor kulturhistorisk værdi for Holbæk industriudvikling.
Registreringsdato:
26-06-2020

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Bygning til industri- eller håndværksproduktion mv.
Nuværende funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Trefløjet bygning
Kvist:
Andet
Sokkel:
Markeret, puds eller maling; Granit/kampesten
Stilart:
Nationalromantik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Vindues-, dør- eller portindfatning; Fordakning
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Indre forhold:
Sammenbygget, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen
Notat om indre og ydre forhold:
byfacade mod blindestræde
Omgivelse:
Anlæg - Gårdrum, gårdsplads
Notat om omgivelser:
den trelængede karrebebyggelse danner et fint proportioneret gådrum

SAVE-undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap