Bygning: Bagstræde 1

Bagstræde 1, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-11507-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1675
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
20
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-11507-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Bagstræde 1 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
11507
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
20
Totalt bygningsareal:
20
Opførelsesår:
1675
Ombygningsår:
1978
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Bindingsværk (med udvendigt synligt træværk)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
78B, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a8:34

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
30-06-1992

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ny dør; Revledør
Gavlkonstruktion:
Bindingsværksgavl
Gesims:
Trægesims
Hovedplan:
Polygonal bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag; Valmtag
Ydermur:
Kalket/malet

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Elefantapoteket
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Bagstræde 001
Objekt:
Ishus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap