Bygning: Klosterstræde 18

Klosterstræde 18, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-4479-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1844
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
772
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-4479-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Klosterstræde 18 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
4479
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
404
Totalt bygningsareal:
772
Opførelsesår:
1844
Ombygningsår:
1964
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
138A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Beliggenhed:
Klosterstræde 018
Objekt:
Rådhusbygning (hoved- og sidebygning)
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Museum

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a9:17

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
arkitekt F F Friis
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
2
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
30-06-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Frontispice, fronton, frontspids
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Lodrette skulpturelle elementer (søjler); Inskriptioner
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Omgivelse:
Natur - Træer
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap