Bygning: Klosterhus

Ahlgade 26, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-83-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1912
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
805
Anvendelse:
Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-83-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Ahlgade 26 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
83
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
287
Totalt bygningsareal:
805
Opførelsesår:
1912
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
81A, BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
A/S, APS og andre selskaber

SAVE-undersøgelse

Betegnelse:
Klosterhus
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
a14:5+6

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
3
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
3
Registreringsdato:
02-07-1992

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Ny dør
Oprindelig funktion:
Etageboligbebyggelse
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Facade-/frontkvist
Sokkel:
Granit/kampesten; Andet
Stilart:
Historicisme
Tagkonstruktion:
Mansardtag; Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Vindues-, dør- eller portindfatning; Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Ydre forhold:
Sammenbygget, tilknytning til andre bygninger uden for matriklen ikke angivet (tidligere 21)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap