Bygning: Sønderportsgade 4

Sønderportsgade 4, bygning 1, Esbjerg
BBR-nummer:
561-318798-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1900
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
397
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
561-318798-1
Kommune:
Esbjerg
Adresse:
Sønderportsgade 4 , 6760 Ribe
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
318798
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
3
Bebygget areal:
136
Totalt bygningsareal:
397
Opførelsesår:
1900
Ombygningsår:
1994
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
318C, RIBE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Notat:
Lokalplan 01.11-24.03.1994
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEBOLIG
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
02/16/02

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
5
Miljømæssig værdi:
5
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
8
Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
28-09-1989

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap