Bygning: Bispegade 5B

Bispegade 5B, bygning 7, Esbjerg
BBR-nummer:
561-313482-7
Fredningsstatus:
Ingen fredningsstatus
Opførelsesår:
1890
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
584
Anvendelse:
Grundskole (folkeskole, privatskole o. lign.)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
561-313482-7
Kommune:
Esbjerg
Adresse:
Bispegade 5 B, 6760 Ribe
Adresse:
Bispegade 5 C, 6760 Ribe
Bygningsnummer:
7
Ejendomsnummer:
313482
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
2
Bebygget areal:
292
Totalt bygningsareal:
584
Opførelsesår:
1890
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
118, RIBE BYGRUNDE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Den kommune hvor ejendommen er beliggende

SAVE-undersøgelse

Notat:
Bygningen findes ikke
Aktuel status:
Aktiv
Objekt:
ETAGEHUS
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
010125

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
4
Originalitetsværdi:
4
Tilstandsværdi:
5
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
10-10-1989

Bygningskonstruktion

Oprindelig funktion:
Bygning til undervisning / forskning

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Den gamle bykerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap