Bygning: Svinget 4

Svinget 4, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-8124-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1945
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
84
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-8124-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Svinget 4 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8124
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
84
Totalt bygningsareal:
84
Opførelsesår:
1945
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
19CE, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
27-06-2017

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ramme-/gitterdør med glas
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
Tilknytning til matrikel 19bz, Svinget 2
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
Huse i Bedre byggeskik

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
g12:16

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
10-11-1992
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap