Bygning: Haderslevvej 117

Haderslevvej 117, bygning 3, Esbjerg
BBR-nummer:
561-315960-3
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1910
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
90
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
561-315960-3
Kommune:
Esbjerg
Adresse:
Haderslevvej 117 , 6760 Ribe
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
315960
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
90
Totalt bygningsareal:
90
Opførelsesår:
1910
Arealkilde:
Oplyst af andre
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Metalplader
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
22C, SEEM BY
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
5
Registreringsdato:
30-03-1990
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap