Bygning: Svinget 2

Svinget 2, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-8122-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1949
Ejerforhold:
Almen boligorganisation
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
94
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-8122-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Svinget 2 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
8122
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
94
Totalt bygningsareal:
94
Opførelsesår:
1949
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
19BZ, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Almen boligorganisation

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelseshus

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
4
Kulturhistorisk værdi:
4
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
3
Tilstandsværdi:
4
Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
27-06-2017

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Ramme-/gitterdør med glas
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Gavlhus
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
Del af huserækken på matrikel 19ce, Svinget 4-12
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
Huse i Bedre byggeskik

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
g12:17

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
4
Registreringsdato:
10-11-1992
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap