Bygning: Bakkekammen 45

Bakkekammen 45, bygning 1, Holbæk
BBR-nummer:
316-495-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1929
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
118
Anvendelse:
Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
316-495-1
Kommune:
Holbæk
Adresse:
Bakkekammen 45 , 4300 Holbæk
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
495
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
118
Totalt bygningsareal:
118
Opførelsesår:
1929
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
18N, MARKJORDER
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Foreninger, legater og institutioner

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
2
Arkitektonisk vurdering:
Stærkt eksemplar af Bedre Byggeskik
Kulturhistorisk værdi:
1
Kulturhistorisk vurdering:
Marius Pedersens eget hus
Miljømæssig værdi:
1
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Tåler ikke tilbygning/ombygning
Registreringsdato:
27-06-2017

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Inskriptioner; Andet
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Købstad - Villakvarter,parcelhusområde
Indre forhold:
Fritliggende, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, men med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 20)
Notat om indre og ydre forhold:
Bedre Byggeskik miljø i området
Omgivelse:
Bygningsværker
Notat om omgivelser:
Bedre Byggeskik miljø i området

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Notat:
Bygningsdel: skorsten Udsmykning : Lamper
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Fotoarkiv:
D7:21-22+24-29

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Kulturhistorisk værdi:
2
Kulturhistorisk vurdering:
Arkitekt Marius Pedersen
Miljømæssig værdi:
3
Originalitetsværdi:
1
Tilstandsværdi:
2
Bevaringsmæssig værdi:
2
Registreringsdato:
07-05-2008

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe; Andet
Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret med puds/stuk
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Tagkvist; Småkviste
Sokkel:
Støbt (beton)
Stilart:
Bedre byggeskik
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Inskriptioner; Andet
Vindue:
Retkantet; Rundbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Indre forhold:
Fritliggende, tilknytning til andre bygninger på matriklen ikke angivet (tidligere 10)
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Omgivelse:
Småbygninger - Garage, vognremise
Omgivelse:
Natur - Have

Fredningsundersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap