Bygning: Søndergade 14

Søndergade 14, bygning 3, Vejen
BBR-nummer:
575-48722-3
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
1000
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-48722-3
Kommune:
Vejen
Adresse:
Søndergade 14 , 6622 Bække
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
48722
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
13
Opførelsesår:
1000
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Cementsten
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Bygningen er maskinelt oprettet
Matrikel og ejerlav:
7Q, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Flere bygninger registreret samlet
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap