Bygning: Nørregade 16

Nørregade 16, bygning 2, Vejen
BBR-nummer:
575-37275-2
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-37275-2
Kommune:
Vejen
Adresse:
Nørregade 16 , 6622 Bække
Bygningsnummer:
2
Ejendomsnummer:
37275
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
115
Opførelsesår:
1914
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
38D, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Udhus nu moderniseret til beboelse
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Del af bebyggelse
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Del af bebyggelse
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nyere vinduer men original komposition samt ubrudt tagflade
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Rumdannende element som er væsentlig for helheden
Registreringsdato:
18-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt port
Oprindelig funktion:
Udhus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Rundbuet; Retkantet
Ydermur:
Puds, overfladebehandling

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby
Indre forhold:
Sammenbygget, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap