Bygning: Nørregade 15A

Nørregade 15A, bygning 1, Vejen
BBR-nummer:
575-37267-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1917
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
145
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-37267-1
Kommune:
Vejen
Adresse:
Nørregade 15 A, 6622 Bække
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
37267
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
145
Totalt bygningsareal:
145
Opførelsesår:
1917
Ombygningsår:
1975
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
9AC, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Markant muret villa
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Ældre del af bebyggelse ved station
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Markant beliggenhed langs vejen. Udhuse bagtil
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Nyere døre og vinduer. Nyt indgangsparti. Formodentligt ændret tagform
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Del af gadebillede
Registreringsdato:
18-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Fyldingsdør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby
Indre forhold:
Sammenbygget, med arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap