Bygning: Nørregade 8

Nørregade 8, bygning 1, Vejen
BBR-nummer:
575-37194-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 3
Opførelsesår:
1930
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
130
Anvendelse:
Etageboligbebyggelse

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-37194-1
Kommune:
Vejen
Adresse:
Nørregade 8 , 6622 Bække
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
37194
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
130
Totalt bygningsareal:
130
Opførelsesår:
1930
Ombygningsår:
1993
Arealkilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
1F, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Villa med præg af Bedre Bygeskik. Symmetrisk facade og fint detaljeret murværk.
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Del af bebyggelse
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Opretholder gadens takt og markerer sig fint i gadebilledet
Originalitetsværdi:
3
Originalitetsvurdering:
Nyere vinduer. Facader stadig i blank mur, og oprindeligt tag.
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
3
Bevaringsmæssig vurdering:
Mur og tag bør fortsat bevares. Markant indslag i gadebilledet.
Registreringsdato:
28-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Sokkel:
Støbt (beton)
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Vindues-, dør- eller portindfatning; Andet
Vindue:
Retkantet; Runde og ovale
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby
Indre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap