Bygning: Elmeallé 5

Elmeallé 5, bygning 1, Vejen
BBR-nummer:
575-9271-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 5
Opførelsesår:
1935
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
70
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-9271-1
Kommune:
Vejen
Adresse:
Elmeallé 5 , 6622 Bække
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
9271
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
70
Totalt bygningsareal:
70
Opførelsesår:
1935
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
5BA, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Muret villa. Oprindeligt Bedre Byggeskik, nu skæmmet af ændret tagform
Kulturhistorisk værdi:
4
Kulturhistorisk vurdering:
Del af bebyggelse ved station
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Del af fin husrække
Originalitetsværdi:
6
Originalitetsvurdering:
Nyere døre og vinduer. Dog enkelte originale vinduer bagtil. Nyt tag med ændret tagform
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
5
Bevaringsmæssig vurdering:
Ændret tagform og plastvinduer svækker husets bevaringsværdi (FORELØBIG VURDERING)
Registreringsdato:
15-12-2009

Bygningskonstruktion

Dør/Port:
Beklædt dør
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl; Træbeklædt gavl
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Anden stilart
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Vindue:
Retkantet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap