Bygning: Elmeallé 22

Elmeallé 22, bygning 3, Vejen
BBR-nummer:
575-9441-3
Fredningsstatus:
SAVE-vurderet uden bevaringsværdi
Opførelsesår:
1000
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Garage til 1 eller 2 biler

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-9441-3
Kommune:
Vejen
Adresse:
Elmeallé 22 , 6622 Bække
Bygningsnummer:
3
Ejendomsnummer:
9441
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
68
Opførelsesår:
1000
Arealkilde:
Bygningen er maskinelt oprettet
Materialekilde:
Bygningen er maskinelt oprettet
Matrikel og ejerlav:
14Y, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Småbygning, SAVE-registreres ikke
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap