Bygning: Nørregade 16

Nørregade 16, bygning 1, Vejen
BBR-nummer:
575-37275-1
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 4
Opførelsesår:
1914
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
102
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
575-37275-1
Kommune:
Vejen
Adresse:
Nørregade 16 , 6622 Bække
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
37275
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
102
Totalt bygningsareal:
102
Opførelsesår:
1914
Ombygningsår:
1988
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
38D, BÆKKE
Zone:
Byzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
5
Arkitektonisk vurdering:
Muret villa med ombygning
Kulturhistorisk værdi:
5
Kulturhistorisk vurdering:
Del af bebyggelse
Miljømæssig værdi:
5
Miljømæssig vurdering:
Del af bebyggelse
Originalitetsværdi:
5
Originalitetsvurdering:
Ubrudt tagflade og blank mur. Fint muret tilbygning. Nyere vinduer
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
God
Bevaringsmæssig værdi:
4
Bevaringsmæssig vurdering:
Blank mur og ubrudt tagflade bør bevares
Registreringsdato:
18-12-2009

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Karnap
Dør/Port:
Ramme-/gitterdør med glas
Oprindelig funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Nuværende funktion:
Fritliggende enfamiliehus
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Tofløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Markeret, puds eller maling
Stilart:
Gotik
Tagkonstruktion:
Saddeltag/heltag
Udsmykning:
Detaljer i natursten, puds, cement eller metal
Vindue:
Retkantet; Rundbuet; Nye vinduer
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Stationsby
Indre forhold:
Sammenbygget, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger på matriklen
Ydre forhold:
Fritliggende, uden arkitektonisk tilknytning til andre bygninger uden for matriklen (tidligere 30)
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap