Bygning: Tørskindvej 95

Tørskindvej 95, bygning 7, Vejle
BBR-nummer:
630-9109420-7
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1954
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Anvendelse:
Udhus

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
630-9109420-7
Kommune:
Vejle
Adresse:
Tørskindvej 95 , 7183 Randbøl
Bygningsnummer:
7
Ejendomsnummer:
9109420
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
23
BBR-fredningsstatus:
Bygningen og dens umiddelbare omgivelser fredet iht. bygningsfredningsloven
Opførelsesår:
1954
Anvendelse:
Udhus
Arealkilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Tagdækning:
Metal
Ydervæg:
Metalplader
Materialekilde:
Oplyst og kontrolleret af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
4A, Tørskind By, Bredsten
Zone:
Ingen
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Klingebækgård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Beliggenhed:
Tørskindvej 95
Objekt:
Roehus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap