Bygning: Sigerslevvej 98

Sigerslevvej 98, bygning 4, Stevns
BBR-nummer:
336-8061-4
Fredningsstatus:
Bevaringsværdi 7
Opførelsesår:
1907
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
132
Anvendelse:
Bygning til produktion indenfor landbrug, skovbrug, gartneri, råstofudvinding mv.

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-8061-4
Kommune:
Stevns
Adresse:
Sigerslevvej 98 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
4
Ejendomsnummer:
8061
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
132
Totalt bygningsareal:
132
Opførelsesår:
1907
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Skifer, asbestcement
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Matrikel og ejerlav:
2B, SIERSLEV
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Privatpersoner, incl. I/S

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sigerslevvej 098
Objekt:
længe
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bondegård

Administrative oplysninger

Ændring:
Bygningen kan ikke identificeres, bygningen er registreret
Fotoarkiv:
1,2

Vurdering

Bevaringsmæssig værdi:
7
Bevaringsmæssig vurdering:
Simpel udlænge, uden særlige kvaliteter

Bygningsomgivelser

Bebyggelsesmiljø:
Fritliggende ejendom - Bondegård
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap