Bygning: Kirketorvet 7

Kirketorvet 7, bygning 1, Stevns
BBR-nummer:
336-6789-1
Fredningsstatus:
Fredet
Opførelsesår:
1750
Ejerforhold:
Staten
Bygningstype:
Bygning
Bebygget areal:
325
Anvendelse:
Fritliggende enfamiliehus (parcelhus)

Klik på kortet for at se et større udsnit.
Ikke-vurderet bygning SAVE-vurderet bygning uden bevaringsværdi Bevaringsværdi 9 Bevaringsværdi 8 Bevaringsværdi 7 Bevaringsværdi 6 Bevaringsværdi 5 Bevaringsværdi 4 Bevaringsværdi 3 Bevaringsværdi 2 Bevaringsværdi 1 Bevaringsværdig bygning Fredet bygning
< lav...       Bevaringsværdi        ...høj >

BBR-oplysninger

BBR-nummer:
336-6789-1
Kommune:
Stevns
Adresse:
Kirketorvet 7 , 4660 Store Heddinge
Bygningsnummer:
1
Ejendomsnummer:
6789
Bygningstype:
Bygning
Antal etager:
1
Bebygget areal:
325
Totalt bygningsareal:
325
Opførelsesår:
1750
Ombygningsår:
1960
Arealkilde:
Oplyst af ejer (eller dennes repræsentant)
Tagdækning:
Tegl
Ydervæg:
Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten)
Materialekilde:
Oplyst af teknisk forvaltning
Matrikel og ejerlav:
71A, BYGRUNDE
Zone:
Landzone
Ejerforhold:
Staten

Anden undersøgelse

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Fredningsundersøgelse

Betegnelse:
Store Heddinge Præstegård
Aktuel status:
Aktiv
Fredningsstatus:
Fredet
Beliggenhed:
Kirketorvet 007
Objekt:
Forhus
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

SAVE-undersøgelse

Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kirketorvet 007
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0

Administrative oplysninger

Ændring:
Ingen ændringer
Fotoarkiv:
192910101,02,03

Vurdering

Arkitektonisk værdi:
3
Arkitektonisk vurdering:
Harmonisk og velproportioneret bygning, gulestenskviste
Kulturhistorisk værdi:
3
Kulturhistorisk vurdering:
Præstebolig
Miljømæssig værdi:
4
Miljømæssig vurdering:
Høj hæk mod Kirketorvet
Originalitetsværdi:
4
Originalitetsvurdering:
Rimelig intakt, ny hoveddør undervejs
Tilstandsværdi:
3
Tilstandsvurdering:
Velholdt
Bevaringsmæssig værdi:
1
Bevaringsmæssig vurdering:
Egnstypisk kridstensbygning

Bygningskonstruktion

Bygningsdel:
Trappe
Dør/Port:
Fyldingsdør; Ny dør
Gavlkonstruktion:
Grundmuret gavl
Gesims:
Muret gesims
Hovedplan:
Enfløjet bygning
Kvist:
Facade-/frontkvist
Sokkel:
Pudset sokkel (materialet kan ikke erkendes)
Stilart:
Klassicisme; Kridtstensbygning
Tagkonstruktion:
Valmtag
Udsmykning:
Frise, bånd; Sålbænk
Vindue:
Fladbuet
Ydermur:
Ubehandlet overflade

Bygningsomgivelser

Omgivelse:
Småbygninger - Udhus
Notat om omgivelser:
Fin udhus i kridtsten, harmonisk.
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap